การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2560 

รับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2559 - 16 มกราคม 2560
ดูรายละเอียดได้ใน website

โควตารับตรง ปีการศึกษา 2560 

รับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ดูรายละเอียดได้ใน website

โควตานักกีฬา ปีการศึกษา 2560 

รับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 
ดูรายละเอียดได้ใน website

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2560 

รับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560
โดยใช้คะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดได้ใน website

โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 

รับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 - 23 มกราคม 2560
โดยใช้คะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดได้ใน website

โควตารับตรงเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 

รับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2560 - 27 มิถุนายน 2560  
ดูรายละเอียดได้ใน website