:: ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการย้าย URL และ ปรับปรุง website ใหม่ ::

== ระบบกำลังพาท่านไปสู่ website ใหม่    http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/