ข้อกำหนดการสมัคร ปีการศึกษา 2562

(13 ธ.ค. 61)ประกาศสำคัญ ท่านจะต้องทำการสมัคร แก้ไขข้อมูล และชำระเงินค่าสมัคร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น.
++ หากเลยกำหนดจากนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีการคืนเงิน ในทุกกรณี ++
## หลังจากวันที่ 15 ธ.ค. 61 เวลา 22.00 น. ระบบจะปิดไม่ให้ผู้สมัครเข้ามาทำการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ##
** โดยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านหน้าเว็บในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. **


ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร ข้อกำหนดต่างๆ ให้ดีก่อนการสมัคร หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจพบในภายหลัง จะตัดสิทธิ์ทันทีและจะไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณี

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละรอบ

  •  [2018-11-15] วิธีการสมัคร รายละเอียด 

     [2018-11-02] ตัวอย่างการทำ Portfolio รายละเอียด 

  •  [2018-12-08] ใบรับรองยุวเกษตรกร รายละเอียด 

     [2018-12-08] ใบรับรองบุตรเกษตรกร รายละเอียด 

     [2018-12-10] ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 3 ธ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบการโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ) รายละเอียด 

  • -- ยังไม่มีรายละเอียด --

มาเป็นเพื่อนกับเรา

กองบริหารวิชาการและนิสิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทาง Line

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395

ขอให้ผู้สมัครอ่านและปฏิบัติตามเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง