ประชาสัมพันธ์

    ประผลการเรียนโครงการก้าวสู่เคยู เรียนล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2559  รายละเอียด   (12/07/59)

    เลื่อน ประกาศผลการเรียนโครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) จะประกาศผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น   (07/07/59)

    รายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2559  รายละเอียด   (05/04/59)

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2559  รายละเอียด   (02/03/59)

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2)  รายละเอียด   (04/02/59)

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายละเอียด   (28/01/59)

    รับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น.


ข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัคร
  1.ให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการจากเมนูด้านซ้ายให้ครบถ้วน
  2.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในระเบียบการ
     (หากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที)
  3.นำ ใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร