ประชาสัมพันธ์

    รายชื่อผู้ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด    (03/04/2560)

    แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด    (21/02/2560)

    รับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

    รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัคร  อ่านรายละเอียด    (18/01/2560)

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  อ่านรายละเอียด  (19/01/2560)

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 2  อ่านรายละเอียด  (25/01/2560)

    ตารางเรียนโครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจําปีการศึกษา 2560  อ่านรายละเอียด  (31/01/2560)


ข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัคร
  1.ให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการจากเมนูด้านซ้ายให้ครบถ้วน
  2.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในระเบียบการ
     (หากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที)
  3.นำ ใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร