Registration

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ระบบรับเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2562


หมดเขตรับสมัคร โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (TCAS รอบที่ 1 )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนขออนุญาตปิดระบบเพื่อเข้าดู แก้ไข ข้อมูลผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาต่อไป มิเช่นนั้นจะมีผู้สมัครเข้ามาดูข้อมูลและขอแก้ไขข้อมูลอยู่ตลอด โดยขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
  • จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
  • ระบบจะเปิดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Print ใบสมัคร มาใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเบื้องต้นได้(เฉพาะผู้ชำระเงินค่าสมัคร) โดย คลิ๊กที่นี่ !!