ประชาสัมพันธ์


  กำหนดการสอบสัมภาษณ์(รอบ 2) โครงการความร่วมมือเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (9/03/2558)  รายละเอียด  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(รอบ 2) โครงการความร่วมมือเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (9/03/2558)  รายละเอียด  

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (2/03/2558)  รายละเอียด  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (2/03/2558)  รายละเอียด  

  ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (25/02/2558)  รายละเอียด  

  ผู้สมัครจะต้องอ่านและศึกษาระเบียบการให้เข้าใจก่อนการสมัคร

 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

  เริ่มรับสมัครวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. - 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น.