กองบริหารวิชาการและนิสิต ยินดีต้อนรับนิสิตทุกชั้นปี

ให้บริการทุกระดับประทับใจ

 • นิสิตที่ยืนความประสงค์ไว้ในวันที่ 17-19 เมษายน 2561 นั้น สามารถมารับบัตรได้ที่ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 บริเวณโถงด้านล่าง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561

  นิสิตที่ยืนความประสงค์ไว้ในวันที่ 17-19 เมษายน 2561 นั้น สามารถมารับบัตรได้ที่ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 บริเวณโถงด้านล่าง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561

  นิสิตที่ยืนความประสงค์ไว้ในวันที่ 17-19 เมษายน 2561 นั้น สามารถมารับบัตรได้ที่ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 บริเวณโถงด้านล่าง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561
 • รับบัตรนิสิตใหม่ สำหรับนิสิตที่ไม่ได้มาทำในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

  รับบัตรนิสิตใหม่ สำหรับนิสิตที่ไม่ได้มาทำในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

  รับบัตรนิสิตใหม่ สำหรับนิสิตที่ไม่ได้มาทำในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สามารถติดต่อขอถ่ายรูปและทำบัตรได้ที่ ธาคารไทยพาณิชย์ ตรงอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นิสิตต้องแต่งตัวให้ถูกระเบียบ
 • ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น. ณ บริเวณลานอาคารศูนย์เรียนรวม 2

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น. ณ บริเวณลานอาคารศูนย์เรียนรวม 2

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น. ณ บริเวณลานอาคารศูนย์เรียนรวม 2
 • เชิญชวนนิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ลงทะเบียนทำบัตรใหม่ ฟรีกับธนาคารไทยพานิชย์ เพื่อก้าวไปสู่ SMART U. 4.0

  เชิญชวนนิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ลงทะเบียนทำบัตรใหม่ ฟรีกับธนาคารไทยพานิชย์ เพื่อก้าวไปสู่ SMART U. 4.0

 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม

  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม

  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3
  หากพบปัญหาในการใช้งานะบบ โปรดติดต่อ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

  ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

  นี่ๆ...อ้อเจ้า ....ขับขี่อย่างปลอดภัยเมื่อสวมหมวก นะเจ้าค่ะ

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

ตารางเรียน

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดัับปริญญาตรี

ตารางสอบ

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดัับปริญญาตรี

นิสิตได้รับเงินคืน

ทั้ง รับเงินคิืน 15 หน่วยกิจ เรียนดี เด็กกิจกรรม ฯลฯ

นิสิตตรวจสอบเงินคืน

นิสิตตรวจสอบเงินคืน 15หน่วยกิต เรียนดีเด่น กีฬา

กองบริหารวิชาการและนิสิต
เดิมชื่อ "กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)"

ปรับเปลี่ยนชื่อตอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกนอกระบบ เป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริหารกองบริหารวิชาการและนิสิต ในปัจจุบัน

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 555

นางลาวัลย์ เกียรติกำจาย

หัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 110

นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่

รักษาการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 101

นายพีระภัณท์ ตามประดิษฐ์

รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 3275 - 81  ต่อ 158

นางสาวอโรชา ทองลาว

เลขาวิชาบูรณาการ โครงการจัดการหมวดการศึกษาทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 3259-63 ต่อ 115 

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย

ติตด่อการเรียนการสอนหรือการลงทะเบียน การดรอป ปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

Follow us