กองบริหารวิชาการและนิสิต ยินดีต้อนรับนิสิตทุกชั้นปี

ให้บริการทุกระดับประทับใจ

 • ประกาศหยุดให้บริการเนื่องจากบุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

  ประกาศหยุดให้บริการเนื่องจากบุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

 • แนวทางการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้ “การปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0” โดยเรียนเชิญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

  แนวทางการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้ “การปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0” โดยเรียนเชิญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 • แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2561

  แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2561

 • คู่มือนิสิตใหม่ Ku78

  คู่มือนิสิตใหม่ Ku78

 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม

  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม

  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3
  หากพบปัญหาในการใช้งานะบบ โปรดติดต่อ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

  ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

  นี่ๆ...อ้อเจ้า ....ขับขี่อย่างปลอดภัยเมื่อสวมหมวก นะเจ้าค่ะ
 • ประกาศหยุดให้บริการเนื่องจากบุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 • แนวทางการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้ “การปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0” โดยเรียนเชิญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
 • แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2561
 • คู่มือนิสิตใหม่ Ku78
 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

ตารางเรียน

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดัับปริญญาตรี

ตารางสอบ

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดัับปริญญาตรี

นิสิตได้รับเงินคืน

ทั้ง รับเงินคิืน 15 หน่วยกิจ เรียนดี เด็กกิจกรรม ฯลฯ

นิสิตตรวจสอบเงินคืน

นิสิตตรวจสอบเงินคืน 15หน่วยกิต เรียนดีเด่น กีฬา

กองบริหารวิชาการและนิสิต
เดิมชื่อ "กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)"

ปรับเปลี่ยนชื่อตอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกนอกระบบ เป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริหารกองบริหารวิชาการและนิสิต ในปัจจุบัน

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 555

นางลาวัลย์ เกียรติกำจาย

หัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 110

นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่

รักษาการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 101

นายพีระภัณท์ ตามประดิษฐ์

รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 3275 - 81  ต่อ 158

นางสาวอโรชา ทองลาว

เลขาวิชาบูรณาการ โครงการจัดการหมวดการศึกษาทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 3259-63 ต่อ 115 

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย

ติตด่อการเรียนการสอนหรือการลงทะเบียน การดรอป ปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

Follow us