Wednesday, 18 July 2018 20:01

สอบสัมภาษณ์ Tcas รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Written by
Rate this item
(0 votes)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Tcas รอบ 5 รับตรงอิสระ ที่ทาง ทปอ ได้กำหนดไว้ กองบริหารวิชาการและนิสิตได้เชิญอาจารย์ในแต่ละสาขา เข้ามาสอบสัมภาษณ์นักเรียน ณ ห้องคอนเวยชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มี ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน  และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดย นายสมเกียรติ ไทยปรีชาให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ และบุคลากร อย่างใกล้ชิด

Read 1740 times