Friday, 12 October 2018 13:32

กิจกรรม KU-KM best ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 กองบริหารวิชาการและนิสิตได้ เข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5

 

โดยส่งผลงาน KU-KM Best Practice Awards

"การจัดการความรู้การให้บริการนิสิตและการให้คำแนะนำด้านการศึกษา" เข้าประกวดผลรางวัลได้ "รองชนะเลิศอันดับ 1"

Clip https://youtu.be/CPL2vi6ZrW4 และ 

ส่งผลงาน KU-KM Mart Awards 

"การให้บริการนิสิตและการให้คาแนะนาด้านการศึกษา " เข้าประกวดผลรางวัลได้  "องค์ความรู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1"

Clip https://youtu.be/PBEe50PDT0w

 

 

 

Read 162 times Last modified on Friday, 12 October 2018 14:00