ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (6)

โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส รอบที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 14 – วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 708 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำหนดการ http://gg.gg/120661

 

ครบรอบงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 13  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดงานครบรอบงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 13  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิตได้ไปร่วมงานในวันดังกล่าว ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วย ในวันดังกล่าว

กองบริหารวิชาการและนิสิตได้ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการ "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA DAY)" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยผลงานได้ผ่านรอบเข้าประกวด การนำเสนอผลงาน โดยทีมงานได้ไปร่วมงาน นำทีมโดย ผู้อำนวยการกองบริหารวิชการและนิสิต นายสมเกียรติ ไทยปรีชา และที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย โดยมีการนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการฟังถึงที่มาที่ไปของการนำผลงานนี้มาส่งเข้าประกวด ตามธีมงาน ผลงานคุณภาพ
ภายใต้หัวข้อ “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา” "โดยสามารถอ่านเล่มเต็มได้ที่ข้างล่างนี้"   มีเอกสารและVDO ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาที่สะดวกและรวดเร็ว

 

 

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 38 ปี  จัดขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน