คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประวัติคณะ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550

โดยมีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  2. ภาควิชาครุศึกษา

  3. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  4. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

  5. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

  6. สำนักงานเลขานุการ

สีประจำคณะ

สีม่วงอินทนิล

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะ

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294301
Today
Yesterday
This Month
All days
42
440
3661
294301

Your IP: 54.158.251.104