จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตกำแพงแสน (ทุกระดับ)

70
หลักสูตรในวิทยาเขตกำแพงแสน
7
หลักสูตรยืม
77
หลักสูตรทั้งหมด

งานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

คุณพรรณพนัช จันหา (Miss Phanphanat Janha)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 
 • เบอร์ภายใน 3250
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณพรรณวิภา โชคพิกุลทอง (Miss Panwipa Chokpigunthong)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • รักษาการหัวหน้างานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลด้านนิสิตต่างชาติ

 

คุณรุ้งนภา สุนทรศารทูล (Missis Rungnapa Soonthornsaratoon)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 1
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลด้านตารางเรียน ตารางสอบ
 • ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน

คุณวรรณา ทองยา (Missis Vanna Thongya)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 1
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลเอกสารต่างๆ


คุณสรรค์วรา โมกขะสมิต (Missis Sanwara Mokkhasamit)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 131
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลด้านเอกสารต่างๆ


คุณวิจิตรา เรณูแย้ม (Miss Wijitra Ranuyam)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 140
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลการเงินและบัญชี


คุณพนัชกร แช่มช้อย (Miss Panatchakorn Chamchoi)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 140
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลเอกสารต่างๆ


คุณชาตรี ผลวิเศษชัยกุล (Mister Chatee Pholvichetchaikue)

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 140
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลสวนต้นไม้บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 2-3
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์สวนที่ชำรุด

คุณปารณีย์ เชียงกา (Miss Paranee Chiengka)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 • เบอร์โทร 034-341-545-6 ต่อ 140
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ


Our Trainers

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294337
Today
Yesterday
This Month
All days
78
440
3697
294337

Your IP: 54.158.251.104