งานทะเบียนและประมวลผล

คุณพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่ (Missis Pornrawin Chanclongmai)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 101
 • ภายใน 3054 
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณนิรุทธ์ รวยรื่น (Mister Nirut Ruayruen)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 • รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 500
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลเรื่องการลงทะเบียน

คุณศรินทร รัตนนฤมิตศร (Miss Sarintorn Rattananarumitsorn)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 • ดูแลทะเบียนนิสิต 
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวรนารถ ศิริธนศาสตร์ (Mister Woranart Siritanasart)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 500
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสาริศา หนูเอี่ยม (Miss Sarisa Nooaiem)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 107
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คุณวรวรรษ อินทรวนิช (Mister Worrawat Intarawanit)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 108
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คุณเพ็ญนภา ท้าวสิมมา (Miss Pennapa Taosimma)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • เบอร์โทร 034-341545-6 ต่อ 102
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
 • ดูแลนิสิต คณะประมง

 

Our Trainers

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294342
Today
Yesterday
This Month
All days
83
440
3702
294342

Your IP: 54.158.251.104