โครงการวิชาบูรณาการที่เปิดสอนในวิทยาเขตกำแพงแสน

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

 • 02999044

  (เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต) Sufficency Economy for Living

  เปิดทั้ง ภาคต้น ภาคปลาย
 • 02999045

  (การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชนชนบท) Enhancement of Living Value Through Rural Community Path

  เปิดทั้ง ภาคต้น ภาคปลาย

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

 • 02999042

  (การพัฒนานิสิต) Students Development

  เปิดทั้ง ภาคต้น ภาคปลาย
 • 02999144

  (ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย) Life Skills For Undergraduate Student

  เปิดทั้ง ภาคต้น
 • 02999147

  (ไทยในพลวัตอาเซียน) The Thai in ASEAN Dynamics

  เปิดทั้ง ภาคต้น ภาคปลาย

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

 • 02999037

  (ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข) Arts of Aesthetics for Happiness

  เปิดทั้ง ภาคต้น ภาคปลาย
 • 02999038

  (ความสุขในศตวรรษที่21) Happiness in 21st Century

  เปิดทั้ง ภาคต้น ภาคปลาย

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294333
Today
Yesterday
This Month
All days
74
440
3693
294333

Your IP: 54.158.251.104