กองบริหารการศึกษา ยินดีต้อนรับนิสิตทุกชั้นปี
 

ให้บริการทุกระดับประทับใจ

 • เชิญชวนอาจารย์และนิสิต เข้าร่วม การพัฒนา
 • ระบบคำร้องขอคืนเงิน
 • welcome KU 80
 • แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ในปี พ.ศ.2563
 • บริการช่วยเหลืออาจารย์ Help Desk บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กพส
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร กองบริหารการศึกษา
 • ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 2563
 • ให้บริการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ พร้อมชำระเงิน
 • ประกาศของมหาวิทยาลัย COVID-19
 • มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 • นิสิตใหม๋! เตรียมซื้อชุดนิสิตได้ พร้อมจัดส่งฟรี!!!!.....
 • TCAS 63
 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม
  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3
  หากพบปัญหาในการใช้งานะบบ โปรดติดต่อ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด
  นี่ๆ...อ้อเจ้า ....ขับขี่อย่างปลอดภัยเมื่อสวมหมวก นะเจ้าค่ะ
 • เชิญชวนอาจารย์และนิสิต เข้าร่วม การพัฒนา
 • ระบบคำร้องขอคืนเงิน
 • welcome KU 80
 • แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ในปี พ.ศ.2563
 • บริการช่วยเหลืออาจารย์ Help Desk บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กพส
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร กองบริหารการศึกษา
 • ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 2563
 • ให้บริการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ พร้อมชำระเงิน
 • ประกาศของมหาวิทยาลัย COVID-19
 • มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 • นิสิตใหม๋! เตรียมซื้อชุดนิสิตได้ พร้อมจัดส่งฟรี!!!!.....
 • TCAS 63
 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

ตารางเรียน

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดับปริญญาตรี

ตารางสอบ

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดับปริญญาตรี

นิสิตได้รับเงินคืน

ทั้ง รับเงินคืน 15 หน่วยกิจ เรียนดี เด็กกิจกรรม ฯลฯ

นิสิตตรวจสอบเงินคืน

นิสิตตรวจสอบเงินคืน 15หน่วยกิต เรียนดีเด่น กีฬา

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

กองบริหารการศึกษา
เดิมชื่อ "กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)"

ปรับเปลี่ยนชื่อตอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกนอกระบบ เป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริหารกองบริหารการศึกษา ในปัจจุบัน

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 555

นางสาวอโรชา ทองลาว

เลขาวิชาบูรณาการ โครงการจัดการหมวดการศึกษาทั่วไป และรักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 3259-63 ต่อ 115 

นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่

รักษาการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 101

นางสาวพรรณพนัช จันหา

รักษาการหัวหน้างานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 3259-63 ต่อ 124

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล สนข.กพส

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COVID-19)

Read more

ประกาศมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอน

Read more

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย

ติตด่อการเรียนการสอนหรือการลงทะเบียน การดรอป ปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

Follow us

การจัดการความรู้

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

691265
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
725
1482
5425
675076
11390
60625
691265

Your IP: 3.236.172.187
2020-07-08 13:41

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้