กองบริหารการศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (COVID-19)

ฉบับที่  1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563  ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

ฉบับที่  2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) 

ฉบับที่  3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับ

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด

ฉบับที่  4 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) 

ฉบับที่  6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ฉบับที่ 8 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 10 เมื่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 10)

 ฉบับที่ 11 เมื่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตราการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (COVID-19)

ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเข้าสอบของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จาก สำนักบริหารการศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

843381
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
227
3049
227
832105
26458
89952
843381

Your IP: 52.3.228.47
2020-09-20 07:39

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้