Thursday, 26 April 2018 14:39

ครบรอบงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 13

Written by esdpsd
Rate this item
(0 votes)

ครบรอบงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 13  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดงานครบรอบงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 13  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิตได้ไปร่วมงานในวันดังกล่าว ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วย ในวันดังกล่าว

Read 2057 times Last modified on Thursday, 26 April 2018 15:16

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้