Print this page
Thursday, 26 April 2018 20:55

ประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest"

Written by esdpsd
Rate this item
(0 votes)

Providence University, Taiwan ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 เหรียญไต้หวัน

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไต้หวันมากขึ้น โดยผ่านภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับประเทศไต้หวันที่ถ่ายทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

รายละเอียดของภาพยนตร์

  1. ภาพยนตร์ในหัวข้อ: Stunning Taiwan มีความยาว 3-5 นาที ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ ถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน จะเป็นการดีหากมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษกำกับ
  2. กลุ่มคณะที่ทำภาพยนตร์สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด แต่ผลงานแต่ละชิ้นจะต้องมีใบสมัครแนบมาด้วยหนึ่งชุด
  3. ต้องอัพโหลดภาพยนตร์ลงใน YouTube (เช่น FLV, AVI, WMV) และต้องมีโลโก้ของโครงการเชื่อมสัมพันธ์ไต้หวัน-ไทยในตอนจบของภาพยนตร์

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้เข้าประกวดต้องดาวน์โหลดใบสมัคร หนังสือมอบอำนาจ และโลโก้โครงการเชื่อมสัมพันธ์ไต้หวัน-ไทย ที่เว็บไซต์การประกวด หลังจากที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว สแกนเอกสารดังกล่าวแล้วส่งมายังอีเมลของหน่วยงานผู้จัดการประกวด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2018

กำหนดระยะเวลา

  • กำหนดการส่งผลงาน ต้องทำการอัพโหลดภาพยนตร์สั้นใน YouTube พร้อมส่งลิงค์เชื่อมต่อคลิปภาพยนตร์นั้นมาที่อีเมลของหน่วยงานผู้จัดการประกวดก่อนวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018
  • กำหนดการประกาศผลการตัดสิน: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018
  • กำหนดการมอบเงินรางวัล: มอบเงินรางวัลให้ก่อนที่วันสิ้นปีที่จัดการประกวด ตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนี้

มาตรฐานการตัดสิน
ผู้จัดการประกวดจะเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นใน “เว็บแลกเปลี่ยนไต้หวัน-ไทย” เพื่อเปิดให้โหวตส่งคะแนนเสียง ภาพยนตร์ที่ทำการอัพโหลดและส่งข้อความกลับมาให้ผู้จัดการประกวดก่อน จะได้รับการโหวตสะสมคะแนนก่อน แต่ละคนสามารถโหวตได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลงานที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรก จะต้องได้คะแนนเสียงจากการโหวตไม่น้อยกว่า 300 คน โหวตได้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 ผู้ที่ได้คะแนนการโหวตสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัล

รางวัลการประกวด

  • รางวัลที่ 1 : 10,000 เหรียญไต้หวัน
  • รางวัลที่ 2 : 8,000 เหรียญไต้หวัน
  • รางวัลที่ 3 :6,000 เหรียญไต้หวัน

เงินรางวัลข้างต้นต้องเสียภาษีตามที่กฏหมายภาษีเงินได้ของไต้หวันกำหนด คนต่างชาติต้องหักภาษี  20% ของเงินรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Asidakarn Tantipaiboonwong

 

ทีมาของข่าว http://contestwar.com/contest/13903

Read 2462 times

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้