Thursday, 28 June 2018 11:11

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 กองบริหารวิชาการและนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร ในช่วงเช้าขบวนพาเหรดของสีเขียวอย่างพร้อมเพียงกัน นำโดย นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากร ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

Read 2681 times

Image Gallery

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้