Wednesday, 18 July 2018 19:56

เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดให้มีการตักบาตรและหล่อเทียนพรรษาขึ้น ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิตได้มอบหมายให้หัวหน้างานและบุคลากรภายในกองฯ เข้าร่วม

Read 2030 times Last modified on Wednesday, 18 July 2018 20:01

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้