Wednesday, 18 July 2018 20:01

สอบสัมภาษณ์ Tcas รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Written by
Rate this item
(0 votes)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Tcas รอบ 5 รับตรงอิสระ ที่ทาง ทปอ ได้กำหนดไว้ กองบริหารวิชาการและนิสิตได้เชิญอาจารย์ในแต่ละสาขา เข้ามาสอบสัมภาษณ์นักเรียน ณ ห้องคอนเวยชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มี ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน  และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดย นายสมเกียรติ ไทยปรีชาให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ และบุคลากร อย่างใกล้ชิด

Read 4265 times

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้