Friday, 12 October 2018 21:05

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561   

 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น โดย ท่าน รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากร ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีได้สวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Read 2395 times Last modified on Wednesday, 06 February 2019 07:25

Image Gallery

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้