ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (17)

กองบริหารวิชาการและนิสิตได้ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการ "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA DAY)" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยผลงานได้ผ่านรอบเข้าประกวด การนำเสนอผลงาน โดยทีมงานได้ไปร่วมงาน นำทีมโดย ผู้อำนวยการกองบริหารวิชการและนิสิต นายสมเกียรติ ไทยปรีชา และที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย โดยมีการนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการฟังถึงที่มาที่ไปของการนำผลงานนี้มาส่งเข้าประกวด ตามธีมงาน ผลงานคุณภาพ
ภายใต้หัวข้อ “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา” "โดยสามารถอ่านเล่มเต็มได้ที่ข้างล่างนี้"   มีเอกสารและVDO ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาที่สะดวกและรวดเร็ว

 

 

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 38 ปี  จัดขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

 

Page 2 of 2

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้