งานบริการการศึกษา

ให้บริการด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ นิสิต และผู้มาติดต่อขอรับบริการ

 

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

หน่วยรับเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 

การจัดการศึกษาทั่วไป

การจัดการศึกษาทั่วไป โครงการวิชาบูรณาการ

ตารางเรียน

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

ตารางสอบ

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน ใน อาคารศูนย์เรียนรวม อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมถึงความสะอาด เจ้าหน้าที่ อยากจะให้ทาง กองบริหารวิชาการและนิสิต เพิ่มเติมอะไร บอกได้ ผ่านที่นี้

บุคลากร งานบริการการศึกษา

นางสาวขวัญนภา เมฆอรุณ

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 123

ดูแลโครงการแนะแนวการศึกษา รับเข้าศึกษา

นางสาวปรียานุช พิมสน

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 121

ดูแลโครงการแนะแนวการศึกษา รับเข้าศึกษา

นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3028 หรือ 3259-63 ต่อ 500

ดูแลอาคารศูนย์เรียนรวม 1-3 บริหารจัดการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปรณ์ต่างๆ

นางสาววารินทร์ พันยุโดด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3259-63 ต่อ 151

ดูแลโครงการวิชาการบูรณาการ

นางสาวนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 150

ดูแลโครงการวิชาการบูรณาการ

นายสมจิตร โสนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2
ภายใน 3863-4

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2 <br> ภายใน 3863-4 

นายศรัณย์ เจ้าประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1 <br> ภายใน 3860-1 

นายเกตุพงษ์ คำนวนสอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3
ภายใน 3264-65

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3 <br> ภายใน 3264-65 

นายธนากร นาคประเสริฐ

ลูกจ้างรายวัน
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

เจ้าหน้าที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3

นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3028 หรือ 3259-63 ต่อ 500

ดูแลอาคารศูนย์เรียนรวม 1-3 บริหารจัดการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปรณ์ต่างๆ

นายสมจิตร โสนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2
ภายใน 3863-4

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2 <br> ภายใน 3863-4 

นายศรัณย์ เจ้าประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1 <br> ภายใน 3860-1 

นายเกตุพงษ์ คำนวนสอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3
ภายใน 3264-65

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3 <br> ภายใน 3264-65 

นายธนากร นาคประเสริฐ

ลูกจ้างรายวัน
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

910494
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
494
2082
14882
881468
53342
40229
910494

Your IP: 3.89.87.12
2020-10-31 11:51

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้