งานบริการการศึกษา

ให้บริการด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ นิสิต และผู้มาติดต่อกับกองบริหารวิชาการและนิสิต

หน่วยรับเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 

Link

การจัดการศึกษาทั่วไป

การจัดการศึกษาทั่วไป โครงการวิชาบูรณาการ

Link

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

Link

ตารางเรียน

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

Link

ตารางสอบ

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

Link

รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน ใน อาคารศูนย์เรียนรวม อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมถึงความสะอาด เจ้าหน้าที่ อยากจะให้ทาง กองบริหารวิชาการและนิสิต เพิ่มเติมอะไร บอกได้ ผ่านที่นี้

Link

บุคลากร งานบริการการศึกษา

นางสาวรุ้งนภา เล่าเปี่ยม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3259-63 ต่อ 124

ดูแลด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ

นางสาวขวัญนภา เมฆอรุณ

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 123

ดูแลโครงการแนะแนวการศึกษา รับเข้าศึกษา

นางสาวปรียานุช พิมสน

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 121

ดูแลโครงการแนะแนวการศึกษา รับเข้าศึกษา

นางสาวพรรณพนัช จันหา

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 124

ดูแลด้านการจัดการศึกษา 

นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3028 หรือ 3259-63 ต่อ 500

ดูแลอาคารศูนย์เรียนรวม 1-3 บริหารจัดการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปรณ์ต่างๆ

นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววารินทร์ พันยุโดด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3259-63 ต่อ 151

ดูแลโครงการวิชาการบูรณาการ

นางสาวนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 150

ดูแลโครงการวิชาการบูรณาการ

นายสมจิตร โสนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2
ภายใน 3863-4

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2 <br> ภายใน 3863-4 

นายศรัณย์ เจ้าประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1 <br> ภายใน 3860-1 

นายเกตุพงษ์ คำนวนสอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3
ภายใน 3264-65

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3 <br> ภายใน 3264-65 

นายธนากร นาคประเสริฐ

ลูกจ้างรายวัน
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

เจ้าหน้าที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3

นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3028 หรือ 3259-63 ต่อ 500

ดูแลอาคารศูนย์เรียนรวม 1-3 บริหารจัดการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปรณ์ต่างๆ

นายสมจิตร โสนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2
ภายใน 3863-4

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 2 <br> ภายใน 3863-4 

นายศรัณย์ เจ้าประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1 <br> ภายใน 3860-1 

นายเกตุพงษ์ คำนวนสอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3
ภายใน 3264-65

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 3 <br> ภายใน 3264-65 

นายธนากร นาคประเสริฐ

ลูกจ้างรายวัน
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1
ภายใน 3860-1

748793
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
2163
9514
728292
21822
47096
748793

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-14 00:38

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้