งานกิจการนิสิต

ให้บริการด้านกิจการนิสิต ดูแลนิสิตในด้านกิจกรรม ดูแลหอพักนิสิต

หัวหน้างานกิจ

นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์
หัวหน้างานกิจการนิสิต

ผู้ปฏิบัติงานกิจการนิสิต

นางบังอร บรรณจิรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3275 ต่อ159

ดูแลเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการนิสิต และชมรมนิสิต

นายธนกฤต มากงลาด
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3275 ต่อ173
นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกุล
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3275 ต่อ156

ดูแลเกี่ยวกับดำเนินโครงการของสโมสรและชมรมนิสิต

นางสาวแพรว เกียรติกำจาย
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3275 ต่อ153

ดูแลเกี่ยวกับการผ่อนผันทหาร

นายสมพร สุวรรณ์นอง
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3275 ต่อ152
ดูแลเกี่ยวกับรักษาดินแดน
นางสาวภัทรพร แซ่เตียว
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
ภายใน 3275 ต่อ 0
นางสาวยุพา พรมมิ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภายใน 3275 ต่อ 0

หน่วยทุนการศึกษา

นางนงลักษณ์ ผลวงษ์
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3275 ต่อ 160
นางสาวกัญญา สืบเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3275 ต่อ 160
นางสาวขนิษฐา พรมชาติ
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
ภายใน 3275 ต่อ 160

หน่วยหอพัก

นางอวสร ภิรมยาภรณ์
หัวหน้าหน่วยหอพัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3275 ต่อ 155

หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษานิสิต

นางสาววิภาพร อ่อนดี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ภายใน 3275 ต่อ 175
นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ภายใน 3275 ต่อ 157
นายคำรณ ขุนโต
พนักงานพิมพ์
ภายใน 3275 ต่อ 157
นางสาวศรินทร รัตนนฤมิตศร
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3275 ต่อ 157

เบอร์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์

278379
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
1351
7491
261372
18764
25545
278379

Your IP: 35.171.45.91
2019-11-15 03:17