กองบริหารการศึกษา ยินดีต้อนรับนิสิตทุกชั้นปี
 

ให้บริการทุกระดับประทับใจ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล สำหรับอาจารย
 • เชิญชวนอาจารย์และนิสิต เข้าร่วม การพัฒนา
 • ระบบคำร้องขอคืนเงิน
 • SOS BOT ช่วยชีวิต แจ้งได้ตลอด 24 ชม (ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น)
 • แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ในปี พ.ศ.2563
 • บริการช่วยเหลืออาจารย์ Help Desk บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กพส
 • ให้บริการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ พร้อมชำระเงิน
 • ประกาศของมหาวิทยาลัย COVID-19
 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม
  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3
  หากพบปัญหาในการใช้งานะบบ โปรดติดต่อ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด
  นี่ๆ...อ้อเจ้า ....ขับขี่อย่างปลอดภัยเมื่อสวมหมวก นะเจ้าค่ะ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล สำหรับอาจารย
 • เชิญชวนอาจารย์และนิสิต เข้าร่วม การพัฒนา
 • ระบบคำร้องขอคืนเงิน
 • SOS BOT ช่วยชีวิต แจ้งได้ตลอด 24 ชม (ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น)
 • แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ในปี พ.ศ.2563
 • บริการช่วยเหลืออาจารย์ Help Desk บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กพส
 • ให้บริการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ พร้อมชำระเงิน
 • ประกาศของมหาวิทยาลัย COVID-19
 • ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาคารศูนย์เรียนรวม
 • ข่าวรณรงค์สวมหมวกันน๊อด

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน

ตารางเรียน

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดับปริญญาตรี

ตารางสอบ

ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ในระดับปริญญาตรี

นิสิตได้รับเงินคืน

ทั้ง รับเงินคืน 15 หน่วยกิจ เรียนดี เด็กกิจกรรม ฯลฯ

นิสิตตรวจสอบเงินคืน

นิสิตตรวจสอบเงินคืน 15หน่วยกิต เรียนดีเด่น กีฬา

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

กองบริหารการศึกษา
เดิมชื่อ "กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)"

ปรับเปลี่ยนชื่อตอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกนอกระบบ เป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริหารกองบริหารการศึกษา ในปัจจุบัน

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 555

นางสาวอโรชา ทองลาว

เลขาวิชาบูรณาการ โครงการจัดการหมวดการศึกษาทั่วไป และรักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 3259-63 ต่อ 115 

นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่

รักษาการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

เบอร์ภายใน 034-341545-7 ต่อ 101

นางสาวพรรณพนัช จันหา

รักษาการหัวหน้างานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 3259-63 ต่อ 124

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล สนข.กพส

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COVID-19)

Read more

ประกาศมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอน

Read more

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย

ติตด่อการเรียนการสอนหรือการลงทะเบียน การดรอป ปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

Follow us

การจัดการความรู้

748818
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
2163
9539
728292
21847
47096
748818

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-14 00:47

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้