ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ (2)

ประกาศสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยได้ลงนามรับทราบโดยทั่วกัน 

กองบริหารวิชาการและนิสิต

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้